PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

  1. Zákazník dává odesláním objednávky svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro statistické a marketingové účely Prodávajícího a oskytovatele. Těmito osobními údaji jsou míněny jméno a příjmení, dodací adresa, telefon a e-mail. S osobními údaji, které Zákazník v rámci uzavření kupní smlouvy poskytne, je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou distribučních společností pro zajištění bezproblémového doručení objednaného zboží.
  2. Odesláním objednávky Zákazník poskytuje souhlas s využitím osobních údajů pro marketingové účely Poskytovatele a Prodávajícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat telefonicky nebo elektronicky, a to e-mailem nebo prostřednictvím k tomu určené webové stránky.
  3. Prodávající i Poskytovatel se zavazují nakládat s osobními daty Zákazníka důvěrně. Osobní údaje získané v rámci uzavřené kupní smlouvy nebudou poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.
  4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat Prodávajícího nebo Poskytovatele o vymazání svých osobních údajů z databáze s výjimkou zákonem požadovaných údajů o uskutečněných objednávkách, které je Prodávající povinen archivovat.
 • PRAVIDLA  A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákazník dává odesláním objednávky svůj souhlas s Pravidly používání portálu https://vino-komarek.webnode.cz/ a Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce https://vino-komarek.webnode.cz/ potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

  2. S těmito pravidly kupující souhlasí

  3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

  Tato Pravidla vstupují v platnost 21.01.2021