Vlašák - 21

Nefiltrováno / Nečiřeno

"Člověk míní, Pán Bůh mění" a tak to začalo!

Sběr proběhl za pomoci celé rodiny a kamarádů a u jednoho bylo také domluveno lisování celých hroznů ve velkém uzavřeném pressu. Vše probíhalo dle plánu, dokud jsme druhý den neudělali analytiku.

Přesto, že jsem si dělal průběžnou kontrolu ve vinici, kde to ukazovalo na ideálních 18°cukernatosti pro základ na SEKT, ve výsledném moštu však bylo 21° a tak se muselo vše přehodnotit. Koupil jsem starší akátový sud od kamaráda Oty a mošt mohl kvasit. Jenže při lisování celých hroznů a odkalení se do moštu dostalo málo živin a kvašení bylo nekonečné. Ještě začátkém  roku 2023 víno stále "prskalo" a čekání na zklidnění bylo nezvykle dlouhé. Víno se tu a tam zamíchalo, aby bylo chráněno před oxidací a až 07/2023 přišlo na řadu lahvování, zajisté bez filtrace a aditiv!

Případný sediment je z odumřelých buněk kvasinek, které zůstaly po fermentaci. Vinný sediment obsahuje důležité antioxidanty, které mohou prospívat vašemu zdraví.

Toto víno, řekl bych, je klasický selský Vlašák, jak ho znám z mladých let z dědova sklepa! Žádné vyhnané aromatiky z kvasinek, žádný cukr pro zastření kyselin, prostě klasika, kterou já od RV čekám, když se chci večer napít.

analytika z 10.8.2023 (měřeno po lahvování)

SO2 volný - 25 mg/l, SO2 veškerý - 89 mg/l

0,00 Kč